Showing 1 - 1 of 1
Số lao động:
450
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 13485:2016 & ISO 45001:2018
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Đan Mạch, Canada, Mỹ, Đức, Nhật Bản,..