Showing 1 - 7 of 7
Số lao động:
190
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015
Số lao động:
55
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Malaysia
3.85
Số lao động:
1000
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 13485:2016; SA 8000:2014; ISO 17025:2017
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản; Hàn Quốc; Đài Loan; Hoa Kỳ
Số lao động:
175
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản, Hàn Quốc
4.01
Số lao động:
30
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Hoa Kỳ, Anh Quốc
Số lao động:
150
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 13486
Kinh nghiệm xuất khẩu:
HÀN QUỐC, NHẬT, ĐỨC, MỸ, MALAYSIA...