Showing 1 - 2 of 2
Số lao động:
130
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản, Hoa Kỳ
Số lao động:
130
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015, IATF 16949