Showing 1 - 1 of 1
Số lao động:
50
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia