Showing 1 - 13 of 13
3.25
Số lao động:
200
Tiêu chuẩn:
IATF 16949
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Đức, Hà Lan, Úc, Italy, Nhật Bản, Hàn Quốc
Số lao động:
70
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Số lao động:
350
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản; Anh; Hoa Kỳ; Thái Lan; Ấn Độ; Indonesia
Số lao động:
10
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản
Số lao động:
320
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - IATF 16949
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Thái Lan; Nhật Bản; Slovakia; Tây Ban Nha; Italia; Hoa Kỳ
4.01
Số lao động:
390
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, IATF 16949
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản; Hoa Kỳ; Châu Âu
5.01
Số lao động:
70
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Hàn Quốc
Số lao động:
130
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản, Hoa Kỳ
Số lao động:
130
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản
Số lao động:
50
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia
Số lao động:
130
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015, IATF 16949
Số lao động:
1800
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, IATF 16949
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada