Showing 1 - 11 of 11
Số lao động:
195
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2008 - ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Europe; Thái Lan; Indonesia; Japan
4.01
Số lao động:
200
Tiêu chuẩn:
ISO9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Hàn Quốc, Nhật Bản
5.02
Số lao động:
200
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản, Hàn Quốc, EU, Hoa Kỳ
3.02
Số lao động:
32
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2015
Số lao động:
100
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Số lao động:
60
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 13485:2016
4.25
Số lao động:
75
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản , Hoa Kỳ
4.01
Số lao động:
390
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, IATF 16949
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản; Hoa Kỳ; Châu Âu
Số lao động:
50
Tiêu chuẩn:
ISO 14001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản