Showing 1 - 1 of 1
Số lao động:
50
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015; ISO 14001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Đài Loan, Nhật Bản