Showing 1 - 1 of 1
Số lao động:
80
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản, Hàn Quốc, Campuchia, Thái Lan