Showing 1 - 8 of 8
Số lao động:
134
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản
Số lao động:
32
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2015
Số lao động:
100
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Số lao động:
50
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản, Pháp, Hoa Kỳ
5.01
Số lao động:
70
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Hàn Quốc
Số lao động:
50
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản, Hàn Quốc