Showing 1 - 4 of 4
Số lao động:
37
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Châu Âu, Nhật Bản, Đài Loan,…
3.01
Số lao động:
193
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015; ISO 14001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Bắc Mỹ
5.01
Số lao động:
10
Tiêu chuẩn:
IATF 16949
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Hoa Kỳ, Anh, Singapore, Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia