Showing 1 - 1 of 1
2.03
Số lao động:
290
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - IATF 16949
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản, Hongkong (TQ)