Showing 1 - 3 of 3
Số lao động:
65
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Xuất khẩu vào công ty chế xuất tại Việt Nam
Số lao động:
412
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; IATF 16949; ISO 45001:2018 - SA 8000:2014
3.56
Số lao động:
1000
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 13485:2016; SA 8000:2014; ISO 17025:2017
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản; Hàn Quốc; Đài Loan; Hoa Kỳ