Showing 1 - 1 of 1
3.25
Số lao động:
200
Tiêu chuẩn:
IATF 16949
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Đức, Hà Lan, Úc, Italy, Nhật Bản, Hàn Quốc