Showing 1 - 1 of 1
Số lao động:
90
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - QMS - EMS
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Hàn Quốc; Phillippin; Campuchia; Thuỵ Điển; Myanma; Yemen; Syria