Showing 1 - 5 of 5
3.02
Số lao động:
32
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2015
5.01
Số lao động:
50
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản, Hàn Quốc