HỘI VIÊN VASITất cả hội viên

Vĩnh Phúc

Showing 1 - 9 of 9
Số lao động:
195
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015
Số lao động:
150
Tiêu chuẩn:
JIS - HES - YGK - KES - DIN
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Canada
Số lao động:
70
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Số lao động:
32
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2015
Số lao động:
92
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - Tiêu chuẩn Samsung