HỘI VIÊN VASITất cả hội viên

Long An

Showing 1 - 3 of 3
Số lao động:
450
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 13485:2016 & ISO 45001:2018
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Đan Mạch, Canada, Mỹ, Đức, Nhật Bản,..
Số lao động:
50
Tiêu chuẩn:
ISO 14001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản