HỘI VIÊN VASITất cả hội viên

Hưng Yên

Showing 1 - 5 of 5
Số lao động:
180
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Châu Mỹ, Châu Âu
Số lao động:
109
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO/IEC 17025
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản; Hoa Kỳ; Canada; Thái Lan
Số lao động:
485
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - IS) 14001:2015 - IATF 16949: 2016
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Hoa Kỳ; Nauy
Số lao động:
337
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO14001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Hoa Kỳ; Nhật Bản; Australia
Số lao động:
70
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Hàn Quốc