HỘI VIÊN VASITất cả hội viên

Hưng Yên

Showing 1 - 8 of 8
1.01
Số lao động:
180
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Châu Mỹ, Châu Âu
Số lao động:
109
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO/IEC 17025
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản; Hoa Kỳ; Canada; Thái Lan
5.02
Số lao động:
485
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015, IATF 16949
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Hoa Kỳ; Nauy
Số lao động:
450
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015; ISO14001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Hoa Kỳ; Nhật Bản; Australia
5.01
Số lao động:
70
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Hàn Quốc
Số lao động:
45
Tiêu chuẩn:
ISO 15378:2017
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Hoa Kỳ, Nhật Bản
Số lao động:
130
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản