HỘI VIÊN VASITất cả hội viên

Hồ Chí Minh

Showing 1 - 20 of 20
4.03
Số lao động:
160
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ
Số lao động:
54
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản, Đức, Thái Lan
3.25
Số lao động:
200
Tiêu chuẩn:
IATF 16949
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Đức, Hà Lan, Úc, Italy, Nhật Bản, Hàn Quốc
Số lao động:
10
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản
Số lao động:
119
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản; Hoa Kỳ; Canada; Đan Mạch; CHLB Đức
2.73
Số lao động:
350
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - SA 8000
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Hoa Kỳ; EU; Mexico
3.56
Số lao động:
1000
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 13485:2016; SA 8000:2014; ISO 17025:2017
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản; Hàn Quốc; Đài Loan; Hoa Kỳ
Số lao động:
130
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản, New Zealand, Bangladesh, Philippines, Lào, Campuchia, Brunei, Myanmar
Số lao động:
80
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
NHẬT BẢN, HOA KỲ
Số lao động:
80
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản, Thái Lan, Singapore
Số lao động:
149
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Đài Loan, Nhật Bản
Số lao động:
100
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO45001:2018
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Công ty trong Khu Chế Xuất Việt Nam
Số lao động:
15
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
3.01
Số lao động:
6
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản
Số lao động:
80
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản, Hàn Quốc, Campuchia, Thái Lan