HỘI VIÊN VASITất cả hội viên

Hải Phòng

Showing 1 - 5 of 5
1.02
Số lao động:
310
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - IATF 16949:2016
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản
2.01
Số lao động:
135
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Hoa Kỳ; EU; Nhật Bản; Hàn Quốc
5.01
Số lao động:
10
Tiêu chuẩn:
IATF 16949
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Hoa Kỳ, Anh, Singapore, Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia
3.02
Số lao động:
610
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Pháp
Số lao động:
16
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Hàn Quốc