HỘI VIÊN VASITất cả hội viên

Hà Nội

Showing 1 - 47 of 47
4.52
Số lao động:
67
Tiêu chuẩn:
Đang cập nhật
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ
Số lao động:
518
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - IATF 16949:2016 - AS 9100
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ
Số lao động:
195
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2008 - ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Europe; Thái Lan; Indonesia; Japan
Số lao động:
112
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản
Số lao động:
190
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015
Số lao động:
208
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 13485:2016
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản
Số lao động:
150
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản; Mỹ, New Zealand
Số lao động:
37
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Châu Âu, Nhật Bản, Đài Loan,…
Số lao động:
130
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Hoa Kỳ, Anh; Australia; Đan Mạch; Lào; Thái Lan; Cuba
Số lao động:
168
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản
Số lao động:
450
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản; Hoa Kỳ; Đức; Hàn Quốc; Tây Ban Nha; Thái Lan; Malaysia;
Số lao động:
136
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản
Số lao động:
200
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Số lao động:
270
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - IATF 16949:2016
Kinh nghiệm xuất khẩu:
EU
Số lao động:
90
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - QMS - EMS
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Hàn Quốc; Phillippin; Campuchia; Thuỵ Điển; Myanma; Yemen; Syria
Số lao động:
170
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản
Số lao động:
50
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Đài Loan, Nhật Bản
Số lao động:
350
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản; Anh; Hoa Kỳ; Thái Lan; Ấn Độ; Indonesia
Số lao động:
200
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản, Hàn Quốc, EU, Hoa Kỳ
Số lao động:
11
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản, Thái Lan
Số lao động:
138
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản, Hoa Kỳ
Số lao động:
265
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Ấn Độ; Braxin; Canada; Tây Ban Nha; Indonesia
Số lao động:
412
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - IATF 16949 - ISO 45001:2018 - SA 8000:2014
Số lao động:
100
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Số lao động:
55
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Malaysia
Số lao động:
193
Tiêu chuẩn:
ISO 14001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Bắc Mỹ
Số lao động:
60
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 13485:2016
Số lao động:
75
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản , Hoa Kỳ
Số lao động:
34
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Khách hàng trong khu chế xuất
Số lao động:
50
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản, Pháp, Hoa Kỳ
Số lao động:
390
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, IATF 16949
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản; Hoa Kỳ; Châu Âu
Số lao động:
40
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Hoa Kỳ; Nhật Bản; Anh