HỘI VIÊN VASITất cả hội viên

Đồng Nai

Showing 1 - 2 of 2
Số lao động:
160
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Anh, Nhật Bản
Số lao động:
50
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia