HỘI VIÊN VASITất cả hội viên

Bình Dương

Showing 1 - 4 of 4
2.52
Số lao động:
58
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Hàn quốc
Số lao động:
130
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015, IATF 16949
Số lao động:
15
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Hòa Kỳ , Châu Âu , Nhật Bản .
5.01
Số lao động:
150
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 13486
Kinh nghiệm xuất khẩu:
HÀN QUỐC, NHẬT, ĐỨC, MỸ, MALAYSIA...