HỘI VIÊN VASITất cả hội viên

Bắc Giang

Showing 1 - 3 of 3
4.01
Số lao động:
200
Tiêu chuẩn:
ISO9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Hàn Quốc, Nhật Bản
Số lao động:
280
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015
Số lao động:
25