Tìm kiếm doanh nghiệp

Điện - Điện tử

Công ty TNHH Điện – Điện tử Mê Trần Bình Xuyên

Mã số doanh nghiệp: 2500588129
Năm thành lập: 2017
Địa chỉ: Lô M, KCN Bình Xuyên, Hương Canh, Bình Xuyên , , Vĩnh Phúc
Điện thoại: +84-211-3 832 368
Mã số doanh nghiệp: 2500588129
Tiêu chuẩn quản lý: ISO 9001:2015
Sản phẩm chính: Cụm dây - linh kiện điện tử (wire harness)
Trang thiết bị chính: Máy đột (01); Máy gập (01); Máy phay CNC (19); Máy tiện CNC (03); Máy cắt dây (06)
Khách hàng chủ yếu: Honda Việt Nam; Nippon Seiki Việt Nam
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Tổng số lao động: 337
THÔNG TIN NGƯỜI LIÊN HỆ
Người liên hệ: Nguyễn Mạnh Tưởng
Chức vụ: Trưởng phòng
Số điện thoại: +84-909 285 588

Công ty TNHH Điện – Điện tử Mê Trần Bình Xuyên

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu.