Tìm kiếm doanh nghiệp

Cơ khí

Công ty cổ phần sản xuất Kyodai

Mã số doanh nghiệp: 0800917691
Năm thành lập: 2011
Địa chỉ: KCN Thạch Khôi, TP Hải Dương, Hải Dương , , Hải Dương
Điện thoại: +84-220-3 610 079
Mã số doanh nghiệp: 0800917691
Tiêu chuẩn quản lý:
Sản phẩm chính: Đồ gá, Jig, khuôn mẫu
Trang thiết bị chính: Máy cắt (09); Máy mài (06); Máy phay CNC (08); Máy dập (48); Máy tiện (61); Dụng cụ đo (38)
Khách hàng chủ yếu:
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Tổng số lao động: 30
THÔNG TIN NGƯỜI LIÊN HỆ
Người liên hệ: Phạm Xuân Cường
Chức vụ: Giám đốc
Số điện thoại: +84-912 886 232

Công ty cổ phần sản xuất Kyodai

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu.