HỘI VIÊN VASITất cả hội viên

Vật Liệu, Bao Bì, In ấn và khác

Showing 1 - 25 of 25
5.01
Số lao động:
160
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ
2.01
Số lao động:
265
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Ấn Độ; Braxin; Canada; Tây Ban Nha; Indonesia
4.01
Số lao động:
450
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015; ISO14001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Hoa Kỳ; Nhật Bản; Australia
5.01
Số lao động:
10
Tiêu chuẩn:
IATF 16949
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Hoa Kỳ, Anh, Singapore, Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia
Số lao động:
16
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Hàn Quốc
1.01
Số lao động:
69
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Anh, Hà Lan, Trung Quốc, Hy Lạp, Hàn Quốc
Số lao động:
591
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Lào
Số lao động:
80
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
5.01
Số lao động:
115
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Số lao động:
120
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45000
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản.
Số lao động:
15
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
3.01
Số lao động:
6
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản