HỘI VIÊN VASITất cả hội viên

Vật Liệu, Bao Bì, In ấn và khác

Showing 1 - 10 of 10
Số lao động:
265
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Ấn Độ; Braxin; Canada; Tây Ban Nha; Indonesia
Số lao động:
337
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO14001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Hoa Kỳ; Nhật Bản; Australia
Số lao động:
10
Tiêu chuẩn:
IATF 16949
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Hoa Kỳ, Anh, Singapore, Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia