HỘI VIÊN VASITất cả hội viên

Nhựa – Cao Su

Showing 1 - 19 of 19
1.01
Số lao động:
180
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Châu Mỹ, Châu Âu
2.01
Số lao động:
208
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 13485:2016
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản
Số lao động:
150
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản; Mỹ, New Zealand
Số lao động:
195
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015
1.01
Số lao động:
310
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - IATF 16949:2016
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản
Số lao động:
280
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015
2.52
Số lao động:
350
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - SA 8000
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Hoa Kỳ; EU; Mexico
Số lao động:
55
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Malaysia
Số lao động:
610
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Pháp
Số lao động:
45
Tiêu chuẩn:
ISO 15378:2017
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Hoa Kỳ, Nhật Bản
Số lao động:
50
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
5.01
Số lao động:
175
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản, Hàn Quốc
1.01
Số lao động:
58
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Hàn quốc
Số lao động:
45
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Malaysia
Số lao động:
100
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO45001:2018
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Công ty trong Khu Chế Xuất Việt Nam
Số lao động:
150
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 13486
Kinh nghiệm xuất khẩu:
HÀN QUỐC, NHẬT, ĐỨC, MỸ, MALAYSIA...