HỘI VIÊN VASITất cả hội viên

Nhựa – Cao Su

Showing 1 - 12 of 12
Số lao động:
180
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Châu Mỹ, Châu Âu
Số lao động:
208
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 13485:2016
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản
Số lao động:
150
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản; Mỹ, New Zealand
Số lao động:
195
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015
Số lao động:
310
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - IATF 16949:2016
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản
Số lao động:
280
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015
Số lao động:
350
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - SA 8000
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Hoa Kỳ; EU; Mexico
Số lao động:
55
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Malaysia