HỘI VIÊN VASITất cả hội viên

Điện – Điện tử

Showing 1 - 11 of 11
Số lao động:
518
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - IATF 16949:2016 - AS 9100
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ
Số lao động:
300
Tiêu chuẩn:
ISO9001:2015 - ISO14001:2015 - IATF 16949
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Hoa Kỳ; Philippines; Thái Lan
Số lao động:
270
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - IATF 16949:2016
Kinh nghiệm xuất khẩu:
EU
Số lao động:
90
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - QMS - EMS
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Hàn Quốc; Phillippin; Campuchia; Thuỵ Điển; Myanma; Yemen; Syria
Số lao động:
92
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - Tiêu chuẩn Samsung
Số lao động:
65
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Xuất khẩu vào công ty chế xuất tại Việt Nam
Số lao động:
412
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - IATF 16949 - ISO 45001:2018 - SA 8000:2014