HỘI VIÊN VASITất cả hội viên

Cơ khí

Showing 1 - 46 of 46
4.52
Số lao động:
67
Tiêu chuẩn:
Đang cập nhật
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ
Số lao động:
250
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Malaysia, Nhật, Pháp,..
Số lao động:
250
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - 5S - Kaizen
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Mỹ, Nhật, Úc, New Zealand
Số lao động:
450
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 13485:2016 & ISO 45001:2018
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Đan Mạch, Canada, Mỹ, Đức, Nhật Bản,..
Số lao động:
500
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Đài Loan, Pháp, Mỹ, Đức, Nhật,..
Số lao động:
195
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2008 - ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Europe; Thái Lan; Indonesia; Japan
Số lao động:
100
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản, Macedonia
Số lao động:
54
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản, Đức, Thái Lan
Số lao động:
190
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015
Số lao động:
180
Tiêu chuẩn:
IATF 16949
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Ý; Nhật Bản; Hà Lan; Hàn Quốc; Úc
Số lao động:
37
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Châu Âu, Nhật Bản, Đài Loan,…
Số lao động:
130
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Hoa Kỳ, Anh; Australia; Đan Mạch; Lào; Thái Lan; Cuba
Số lao động:
109
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO/IEC 17025
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản; Hoa Kỳ; Canada; Thái Lan
Số lao động:
168
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản
Số lao động:
450
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản; Hoa Kỳ; Đức; Hàn Quốc; Tây Ban Nha; Thái Lan; Malaysia;
Số lao động:
485
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - IS) 14001:2015 - IATF 16949: 2016
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Hoa Kỳ; Nauy
Số lao động:
136
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản
Số lao động:
134
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản
Số lao động:
200
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Số lao động:
150
Tiêu chuẩn:
JIS - HES - YGK - KES - DIN
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Canada
Số lao động:
70
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Số lao động:
170
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản
Số lao động:
160
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Anh, Nhật Bản
Số lao động:
50
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Đài Loan, Nhật Bản
Số lao động:
350
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản; Anh; Hoa Kỳ; Thái Lan; Ấn Độ; Indonesia
Số lao động:
200
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản, Hàn Quốc, EU, Hoa Kỳ
Số lao động:
11
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản, Thái Lan
Số lao động:
32
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2015
Số lao động:
10
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản
Số lao động:
138
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản, Hoa Kỳ
Số lao động:
119
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản; Hoa Kỳ; Canada; Đan Mạch; CHLB Đức
Số lao động:
320
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - IATF 16949
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Thái Lan; Nhật Bản; Slovakia; Tây Ban Nha; Italia; Hoa Kỳ
Số lao động:
135
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Hoa Kỳ; EU; Nhật Bản; Hàn Quốc
Số lao động:
100
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Số lao động:
193
Tiêu chuẩn:
ISO 14001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Bắc Mỹ