Showing 1 - 90 of 148
3.84
Số lao động:
67
Tiêu chuẩn:
Đang cập nhật
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ
1.01
Số lao động:
180
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Châu Mỹ, Châu Âu
Số lao động:
250
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - 5S - Kaizen
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Mỹ, Nhật, Úc, New Zealand
3.52
Số lao động:
250
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Malaysia, Nhật, Pháp,..
Số lao động:
450
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 13485:2016 & ISO 45001:2018
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Đan Mạch, Canada, Mỹ, Đức, Nhật Bản,..
Số lao động:
500
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Đài Loan, Pháp, Mỹ, Đức, Nhật,..
5.01
Số lao động:
518
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - IATF 16949:2016 - AS 9100
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ
Số lao động:
300
Tiêu chuẩn:
ISO9001:2015 - ISO14001:2015 - IATF 16949
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Hoa Kỳ; Philippines; Thái Lan
Số lao động:
195
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2008 - ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Europe; Thái Lan; Indonesia; Japan
Số lao động:
30
Tiêu chuẩn:
ISO9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Hàn Quốc, Nhật Bản
Số lao động:
112
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản
5.01
Số lao động:
160
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ
Số lao động:
54
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản, Đức, Thái Lan
Số lao động:
190
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015
Số lao động:
208
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 13485:2016
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản
4.01
Số lao động:
200
Tiêu chuẩn:
IATF 16949
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Đức, Hà Lan, Úc, Italy, Nhật Bản, Hàn Quốc
Số lao động:
150
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản; Mỹ, New Zealand
Số lao động:
37
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Châu Âu, Nhật Bản, Đài Loan,…
Số lao động:
195
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015
Số lao động:
130
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Hoa Kỳ, Anh; Australia; Đan Mạch; Lào; Thái Lan; Cuba
Số lao động:
168
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản
Số lao động:
109
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO/IEC 17025
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản; Hoa Kỳ; Canada; Thái Lan
5.01
Số lao động:
450
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản; Hoa Kỳ; Đức; Hàn Quốc; Tây Ban Nha; Thái Lan; Malaysia;
Số lao động:
136
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản
Số lao động:
134
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản
5.02
Số lao động:
485
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015, IATF 16949
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Hoa Kỳ; Nauy
Số lao động:
200
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Số lao động:
270
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - IATF 16949:2016
Kinh nghiệm xuất khẩu:
EU
1.01
Số lao động:
310
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - IATF 16949:2016
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản
Số lao động:
280
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015
Số lao động:
90
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - QMS - EMS
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Hàn Quốc; Phillippin; Campuchia; Thuỵ Điển; Myanma; Yemen; Syria
Số lao động:
150
Tiêu chuẩn:
JIS - HES - YGK - KES - DIN
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Canada
Số lao động:
70
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
5.01
Số lao động:
170
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản
Số lao động:
160
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Anh, Nhật Bản
Số lao động:
50
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015; ISO 14001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Đài Loan, Nhật Bản
Số lao động:
350
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản; Anh; Hoa Kỳ; Thái Lan; Ấn Độ; Indonesia
Số lao động:
11
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản, Thái Lan
5.01
Số lao động:
200
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản, Hàn Quốc, EU, Hoa Kỳ
Số lao động:
32
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2015
Số lao động:
10
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản
Số lao động:
138
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản, Hoa Kỳ
Số lao động:
92
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - Tiêu chuẩn Samsung
Số lao động:
119
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản; Hoa Kỳ; Canada; Đan Mạch; CHLB Đức
1.02
Số lao động:
290
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - IATF 16949
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản, Hongkong (TQ)
2.52
Số lao động:
350
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - SA 8000
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Hoa Kỳ; EU; Mexico
Số lao động:
65
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Xuất khẩu vào công ty chế xuất tại Việt Nam
Số lao động:
320
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - IATF 16949
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Thái Lan; Nhật Bản; Slovakia; Tây Ban Nha; Italia; Hoa Kỳ
2.01
Số lao động:
265
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Ấn Độ; Braxin; Canada; Tây Ban Nha; Indonesia
Số lao động:
412
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; IATF 16949; ISO 45001:2018 - SA 8000:2014
Số lao động:
450
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015; ISO14001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Hoa Kỳ; Nhật Bản; Australia
Số lao động:
135
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Hoa Kỳ; EU; Nhật Bản; Hàn Quốc
Số lao động:
100
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Số lao động:
55
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Malaysia
Số lao động:
193
Tiêu chuẩn:
ISO 14001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Bắc Mỹ
Số lao động:
60
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 13485:2016
3.73
Số lao động:
75
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản , Hoa Kỳ
Số lao động:
34
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Khách hàng trong khu chế xuất
Số lao động:
50
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản, Pháp, Hoa Kỳ
Số lao động:
390
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, IATF 16949
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản; Hoa Kỳ; Châu Âu
5.01
Số lao động:
40
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Hoa Kỳ; Nhật Bản; Anh
Số lao động:
10
Tiêu chuẩn:
IATF 16949
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Hoa Kỳ, Anh, Singapore, Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia
5.01
Số lao động:
70
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Hàn Quốc
Số lao động:
130
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản, Hoa Kỳ