30/10/2019

Học bổng Chương trình trình đào tạo Nâng cao năng suất dành cho Việt Nam tổ chức tại Osaka, Nhật Bản

Kính gửi: Quý doanh nghiệp,

Theo giới thiệu của Viện Phát triển Quản trị và Công nghệ (IMT), Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam giới thiệu tới Quý doanh nghiệp Học bổng Chương trình trình đào tạo Nâng cao năng suất dành cho Việt Nam tổ chức tại Osaka, Nhật Bản.

Chi phí học của chương trình sẽ được hỗ trợ một phần bởi vốn ODA từ chính phủ Nhật Bản. Tất cả hồ sơ nhận được sẽ được Viện IMT soát xét, tuyển lựa và khuyến nghị đến AOTS Nhật Bản (https://www.aots.jp/en/)

Thời gian học: từ 12/02  – 29/02/2020 (2 tuần) tại AOTS Kansai Kenshu Center, Nhật Bản.

Thời hạn nộp hồ sơ: đến hết ngày 09/12/2019

Mục tiêu của chương trình

  1. Để hiểu tổng quan về kinh doanh vì sinh thái (eco business) và tầm quan trọng của nó.
  2. Để học và thực hành các phương pháp thiết kế kinh doanh vì sinh thái
  3. Để xây dựng kế hoạch hành động để tạo ra đổi mới kinh doanh vì sinh thái.

Đối tượng phù hợp với chương trình

Quản lý cấp cao, cấp trung và kỹ sư đang làm việc cho các công ty trong 3 lĩnh vực – ô tô, máy móc công nghiệp và thiết bị điện hoặc các công ty là nhà cung cấp cho các công ty thuộc ba lĩnh vực này tại Việt Nam. Đối tượng tham gia nên là kiểm soát viên hoặc phụ trách các dây chuyền sản xuất sản phẩm trong ba lĩnh vực hoặc sản phẩm phục vụ cho 3 lĩnh vực trên.

Nội dung chương trình

Học về 3 phương pháp tiếp cận (cải thiện năng suất, cải tiến vận hành, cải tiến thiết bị) và các phương pháp cụ thể để tiết kiệm năng lượng của quy trình sản xuất trong lĩnh vực ô tô, máy công nghiệp và máy điện, đồng thời giúp nâng cao năng lực để thực hiện tiết kiệm năng lượng tại nơi sản xuất của các công ty.

Ngôn ngữ

Tất cả bài giảng/ tham quan học tập đều có phiên dịch bằng tiếng Việt.

Thông tin chi tiết xin xem thêm tại tờ rơi (download tờ rơi)chương trình học (download chương trình)