04/09/2018

Mời tham dự toạ đàm về phát triển chuỗi giá trị ngành điện tử

Kính gửi các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống mạng lưới BDSP,
Để có cơ sở xây dựng các đề án, chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị theo quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVV, Cục Phát triển doanh nghiệp – Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ DNNVV – Sở KH&ĐT Hà Nội tổ chức buổi tọa đàm về phát triển chuỗi giá trị ngành điện tử nhằm trao đổi về hiện trạng, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và các bên liên quan trong chuỗi giá trị ngành điện tử trên địa bàn Thành phố Hà Nội. (Chi tiết tại tài liệu đính kèm).
Trung tâm Hỗ trợ DNNVV Hà Nội với vai trò đơn vị đầu mối hệ thống mạng lưới các đơn vị hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội trân trọng kính mời Quý cơ quan, đơn vị tham dự và mời doanh nghiệp hội viên tham dự buổi tọa đàm nói trên.
Mọi thông tin chi tiết và đăng ký vui lòng xem tại tài liệu đính kèm.
Tải về: Tọa đàm ngành điện tử-1