Ban chấp hành

BAN CHẤP HÀNH

HIỆP HỘI CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VIỆT NAM

TT Họ và tên  Chức vụ trong BCH Đơn vị công tác
Chức vụ Tổ chức
1 Lê Dương Quang Chủ tịch Nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương
2 Phan Đăng Tuất Phó chủ tịch thường trực Vụ trưởng Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp
3 Trương Thị Chí Bình Phó chủ tịch, Tổng thư ký Giám đốc Trung tâm phát triển DN CNHT, Viện NCCLCSCN
4 Đỗ Phước Tống Phó chủ tịch Chủ tịch Hội doanh nghiệp cơ khí điện TP. Hồ Chí Minh
5 Nguyễn Xuân Huy Phó chủ tịch Giám đốc Công ty TNHH cơ khí chính xác VPMS
6 Đỗ Thị Thúy Hương Phó chủ tịch Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Điện tử Việt Nam
7 Nguyễn Hoàng Phó chủ tịch Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội
8 Trần Bá Dương Phó chủ tịch Tổng Giám đốc Công ty Ô tô Trường Hải
9 Nguyễn Quốc Bình Phó chủ tịch Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Hanel
10 Nguyễn Tiến Dũng Thường vụ BCH, Trưởng ban kiểm tra Giám đốc Công ty TNHH Hùng Dũng
11 Lưu Hoàng Long Thường vụ BCH Tổng Giám đốc Tổng công ty điện tử tin học Việt Nam
12 Nguyễn Mạnh Quân Thường vụ BCH Viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển doanh nghiệp (INBUS),
Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
13 Trần Thị Hường Thường vụ BCH Nguyên Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
14 Châu Minh Nguyện Thường vụ BCH Nguyên Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai
15 Lê Nguyễn Duy Oanh Thường vụ BCH Phó Giám đốc Trung tâm phát triển CNHT, Sở Công thương HCM
16 Nguyễn Vân Thường vụ BCH Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư & phát triển HANEWCO
17 Lưu Hải Minh Thường vụ BCH Chủ tịch Công ty OIC NanoTechnology
18 Trương Thanh Hoài Ủy viên Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng, Bộ Công Thương
19 Nguyễn Anh Sơn Ủy viên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách công nghiệp
20 Dương Đình Giám Ủy viên Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách công nghiệp
21 Phạm Văn Liêm Ủy viên Nguyên phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách công nghiệp
22 Nguyễn Mạnh Linh Ủy viên Phó giám đốc Trung tâm phát triển DN CNHT – Viện NCCL, CSCN
23 Trần Ngọc Chiến Ủy viên Giám đốc Trung tâm hỗ trợ DNNVV phía Bắc, Cục Phát triển DN
24 Dương Hữu Phúc Ủy viên Thư ký Câu lạc bộ cơ khí, khuôn mẫu chính xác Sài Gòn
25 Bùi Thị Hồng Hạnh Ủy viên Giám đốc Công ty NC Network Vietnam
26 Nguyễn Tất Đạt Ủy viên Công ty Emtopia
27 Hoàng Minh Trí Ủy viên Giám đốc Công ty TNHH 4P
28 Đỗ Thanh Việt Ủy viên Giám đốc Công ty TTSV
29 Trần Thu Trang Ủy viên Tổng giám đốc Công ty Hanel PT
30 Lê Chí Liêm Ủy viên Phó tổng giám đốc Công ty Kim khí Thăng Long
31 Nguyễn Đào Vinh Ủy viên Giám đốc Công ty Van Vina
32 Lê Nguyễn Trung Kiên Ủy viên Giám đốc Công ty Ino Tech
Pin It