31/03/2018

Special page on European Market Information for Vietnamese producers and exporters

Trong khuôn khổ phối hợp với Trung tâm xúc tiến phát triển nhập khẩu từ các nước đang phát triển (CBI), Trung tâm phát triển doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ (SIDEC) tiến hành hỗ trợ thông tin thị trường cho các doanh nghiệp khi xuất khẩu vào thị trường châu Âu trên một chuyên trang thuộc website của Trung tâm.
Trong chuyên trang này, thông tin thị trường châu Âu sẽ được các chuyên gia của CBI phân tích, đánh giá nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các nhà xuất khẩu từ các nước như Việt Nam khi tìm cơ hội xuất khẩu vào thị trường này.
Các nội dung thông tin được hỗ trợ bao gồm:
– Các báo cáo phân tích tình hình thị trường, xu thế nhập khẩu sản phẩm của các nước châu Âu;
– Các phân tích tình hình các kênh nhập khẩu, phân phối sản phẩm trên thị trường châu Âu;
– Các tiêu chuẩn, yêu cầu của Liên minh châu Âu đối với sản phẩm nhập khẩu cũng như các yêu cầu thường gặp của các nhà nhập khẩu đối với từng nhóm sản phẩm;
– Phân tích đánh giá tình hình thị trường đối với từng nhóm sản phẩm cụ thể ví dụ: sản phẩm linh kiện xe đạp, linh kiện nhôm,…
Các doanh nghiệp quan tâm tới xuất khẩu sản phẩm sang thị trường châu Âu có thể tìm kiếm các thông tin cần thiết trong chuyên trang này theo từng nhóm sản phẩm sản xuất, kinh doanh phù hợp với đặc thù doanh nghiệp.
Để tìm hiểu và tham gia các chương trình hỗ trợ chuyên sâu của CBI dành cho các nhà xuất khẩu của Việt Nam, doanh nghiệp quan tâm có thể tham khảo tại website của CBI.

Leave a Reply