VASI – INVITATION TO JOIN VIETNAM SUPPORTING INDUSTRY ASSOCIATION

Dear business!

Vietnam Association of Supporting Industries (VASI) respectfully invites businesses to register as members.

VASI was established in 2017, after 5 years of operation, VASI has organized:

  • More than 200 meetings, exchanges, connecting member businesses with each other and with domestic and foreign customers.
  • More than 20 booths at domestic and foreign manufacturing fairs (free or at a cheaper cost for member businesses).
  • Connecting over 300 members to participate in training and consulting activities of VASI and its partners.
  • Providing over 1,000 times of information about customer needs, finding partners… through internal channels.

With the goal of expanding connection, cooperation and development activities, VASI respectfully invites your company to join VASI membership.
Please refer to VASI’s 2023 activity program here
Please refer to the invitation to join VASI here.
Cost of joining VASI membership:
– Joining fee: 3,000,000 VND – Pay only once when the company registers for membership.
– Membership fee: 10,000,000 VND/year – Paid annually.
Regulations on payment of membership dues for newly participating businesses: Join before July 30 every year: pay 100% of that year’s membership dues; Join after July 30 and before October 30: pay 50% of that year’s membership fee; Join after October 30: do not have to pay membership fees that year (pay the membership fee immediately, membership fees will start from the following year)
Businesses can register for Special Membership (pay higher membership fees and enjoy higher benefits).
Please see here for details: Notice of Joining Fee and Notice of Membership Fees.
For detailed information, please contact:
Mr. Pham Hai Phong, Chief of Office, Tel/Zalo: 094 598 3992, Email: phamhaiphong@vasi.org.vn
Mr. Duong Huu Phuc, Chief of Southern Office, Tel: 090 928 7778, Email: Phuc.duong@makino.com.vn

 

INSTRUCTIONS FOR REGISTERING FOR VASI MEMBERSHIP

1. Fill out the membership application form and send it to the office:
Application form (Original), Business registration/Establishment decision (Photocopy, no notarization required) to VASI office according to instructions on the application.
Mẫu đơn đăng ký download tại đây.
Các công ty/ đơn vị cũng có thể gửi trước bản scan/chụp ảnh đăng ký cho người liên hệ ghi trên đơn (không bắt buộc – để giảm thời gian làm thủ tục tham gia hội viên).
2. Điền Thông tin hội viên theo đường link tại đây: https://forms.gle/FHpM22hGSjhtvYgy7
Các thông tin này sẽ được đăng tải công khai trên dữ liệu hội viên của VASI (https://vasi.org.vn/thong-tin-doanh-nghiep/) và phục vụ xây dựng các phương tiện quảng bá chung của VASI (Chạy logo hội viên trên website, đăng tải Yearbook…), kết nối với khách hàng đến tìm nhà cung cấp qua VASI. Mong các công ty điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn.
3. Văn phòng VASI sẽ xác nhận và hướng dẫn công ty tham gia các nhóm Hội viên, Thông báo hội phí….
Chứng nhận hội viên VASI sẽ trao vào 1 dịp gặp mặt hội viên gần nhất.

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.