24/08/2022

Dự thảo “Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027”

Kính gửi Quý Hội viên VASI,

VASI xin trân trọng gửi tới Quý Hội viên bản dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ I (2017-2022) và định hướng hoạt động nhiệm kỳ II (2022-2027). Báo cáo phục vụ Đại hội nhiệm kỳ II vào ngày 25/8/2022.

Bản dự thảo Báo cáo gồm các nội dung chính như sau:

  • Cơ cấu tổ chức
  • Hoạt động phát triển Hội viên
  • Hoạt động Hội viên: (1) Góp ý các chính sách; hợp tác kết nối với các tổ chức và doanh nghiệp; (2) Các hoạt động của VASI giai đoạn 2017-2022
  • Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027

Chi tiết dự thảo Báo cáo xin xem tại đây.

Trân trọng,

 

Trả lời