25/05/2022

Doanh nghiệp Pháp tìm đơn vị sản xuất dụng cụ cầm tay (búa, cờ lê, mũi vít, đinh vít, tua vít, dụng cụ làm vườn…)

Doanh nghiệp Pháp tìm đơn vị sản xuất dụng cụ cầm tay (búa, cờ lê, mũi vít, đinh vít, tua vít, dụng cụ làm vườn…)

Doanh nghiệp Pháp tìm đơn vị sản xuất dụng cụ cầm tay (búa, cờ lê, mũi vít, đinh vít, tua vít, dụng cụ làm vườn…)

Doanh nghiệp nào có nhu cầu kết nối, xin liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Pháp (fr@moit.gov.vn).

Nguồn: VNexport, Thương vụ VN tại Pháp

Trả lời