10/11/2022

Doanh nghiệp Hoa Kỳ tìm kiếm nhà xuất khẩu Việt Nam

Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ cần tìm Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng sản xuất và cung cấp các mặt hàng liên quan đến trang trí nhà cửa.

Cụ thể, các mặt hàng gồm:

  • Household blinds and components
  • Curtain Rods
  • Panel Curtains
  • Window treatments.
  • Bamboo Roller Shades

Doanh nghiệp có thể tham khảo thêm tại đây

Hoặc liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ theo email dieptn@vntousa.org để được hỗ trợ thêm thông tin.

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ, Moit

Trả lời