20/05/2021

Doanh nghiệp CNHT đề xuất với Chính phủ về tiêm Vaccine Covid 19 và hỗ trợ sau Covid 19

Trước tình hình phức tạp của dịch Covid-19, Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam – VASI đã thực hiện khảo sát về ảnh hưởng của đại dịch tới hoạt động sản xuất kinh doanh và đề xuất của hội viên. Kết quả cho thấy, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ (CNHT) luôn thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ về phòng chống dịch, nhưng vẫn thường trực nguy cơ lây nhiễm, đe dọa ngừng sản xuất. Để thực hiện được mục tiêu kép của Chính phủ, là vừa chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo phát triển kinh tế,

– VASI đã gửi công văn tới Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid 19, và Bộ Y Tế, đề xuất ưu tiên tiêm vaccine cho đối tượng là người lao động tại các doanh nghiệp sản xuất, và mong muốn của cộng đồng doanh nghiệp CNHT để Chính phủ xã hội hóa hoạt động này sớm nhất. Nội dung công văn: Văn bản số 42/2021/VASI

– Bên cạnh đó, VASI cũng đã gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, và Bộ Công Thương báo cáo về các tác động của đại dịch Covid 19 đến doanh nghiệp CNHT và đề xuất Chính phủ hỗ trợ. Nội dung công văn: Văn bản số 41/2021/VASI.

Hiện nay, nguyện vọng lớn nhất của cộng đồng doanh nghiệp CNHT là Chính phủ đẩy nhanh việc triển khai tiêm vaccine và ưu tiên cho đối tượng là người lao động tại các doanh nghiệp sản xuất. Việc này sẽ đảm bảo duy trì chuỗi cung ứng của các khách hàng là các tập đoàn đa quốc gia, giữ vững uy tín, hình ảnh của Việt Nam trong công nghiệp chế tạo toàn cầu. Doanh nghiệp CNHT sẵn sàng ủng hộ và đồng hành với Chính phủ để thực hiện xã hội hóa việc tiêm vaccine sớm nhất.

 

P/S: Một số bài báo đã đã có bài viết về vấn đề này, xin tham khảo tại các links dưới đây:

  1. https://vnexpress.net/de-xuat-uu-tien-tiem-vaccine-cho-lao-dong-nganh-san-xuat-4281501.html
  2. https://xe.baogiaothong.vn/de-xuat-uu-tien-vac-xin-cho-doanh-nghiep-phu-tro-dam-bao-chuoi-cung-ung-d507778.html
  3. https://cafef.vn/lo-lan-song-covid-19-moi-lam-dut-chuoi-cung-ung-cua-cac-ong-lon-tai-viet-nam-hiep-hoi-cong-nghiep-ho-tro-keu-cuu-20210520170510406.chn?fbclid=IwAR0PLKMFDyABZBzMoQzEL2JCXNlPo5dpoQJ_MFQ1Pnw_Tutp2utEZbOtank

Trả lời