25/11/2020

doanh nghiệp Canada muốn tìm doanh nghiệp Việt Nam làm về nhà che cho ô tô, mái che nắng ngắm cảnh…

Doanh nghiệp Canada muốn tìm doanh nghiệp Việt Nam làm về nhà che cho ô tô, mái che nắng ngắm cảnh…

Chi tiết tại bảng dưới đây và file đính kèm:CAR-SHELTER-2019-GPf1
Product type HS Code
Solarium 9406.90.90.10
Gazebo 7610.90.90.39
Car Shelters 7303.90.00.99
Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm và có nhu cầu xin liên hệ với văn phòng VASI
Mr. Nguyễn Trường Minh – 0945632158
hoặc Mr. Phạm Hải Phong – 0945983992
Trân trọng,

Trả lời