17/04/2023

Doanh nghiệp Bra-xin cần đặt hàng gia công Inox

Thương vụ Việt Nam tại Bra-xin xin thông báo các doanh nghiệp Việt Nam có doanh nghiệp Brazil cần đặt hàng gia công sản phẩm Inox dùng trong các bình bia hơi.

Thương vụ kính thông báo Quý Hiệp hội và Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm, liên hệ Thương vụ để tìm hiểu thông tin chi tiết.

Thông tin liên lạc Thương vụ Việt Nam tại Bra-xin:

Rua Paulo Orozimbo, 675-Conj. 91,92 Bairro da Aclimcão, São Paulo- SP, Brazil

Ông Ngô Xuân Tỵ- Trưởng Thương vụ

Điện thoại: (+84)937357008 (Zalo/Whatsapp) / (+55)11988607960 (Zalo/Whatsapp)

Email: br@moit.gov.vn  / tynx@moit.gov.vn

Nguồn: Thương vụ VN tại Braxin, VNXK

Trả lời