13/09/2018

Đoàn công tác Công nghiệp hỗ trợ Hoa Kỳ và hội chợ IMTS Chicago 2018

Thực hiện chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) năm 2018 do Cục Công nghiệp – Bộ Công Thương chủ trì và tài trợ, Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI), kết hợp với Cục Công nghiệp – Bộ Công thương tổ chức đoàn doanh nghiệp tham gia Đoàn công tác CNHT phát triển thị trường Hoa Kỳ và tham dự hội chợ IMTS Chicago 2018.

Lịch làm việc của đoàn công tác kéo dài từ ngày 6 đến 17 tháng 9 năm 2018, với mục tiêu tiếp cận khách hàng và thông tin thị trường các ngành hàng liên quan CNHT lĩnh vực chế tạo, tại Hoa Kỳ, Bắc Mỹ và tại hội chợ IMTS Chicago 2018.
Đoàn công tác bao gồm đại diện Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), đại diện VASI và 24 doanh nghiệp CNHT, làm việc tại San Francisco, Chicago, Washington DC và New York. Nội dung làm việc bao gồm Tổ chức hội thảo kết nối CNHT, làm việc tại thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ với các đối tác liên quan, làm việc và tiếp cận khách hàng tại Hội chợ IMTS Chicago. Đây là hội chợ quốc tế về công nghiệp chế tạo lớn nhất Hoa Kỳ và Bắc Mỹ, được tổ chức hai năm một lần tại thành phố Chicago, vùng trung tây Hoa Kỳ. Năm 2016, hội chợ có 2.407 gian trưng bày và 115.612 người tham gia.
Sau đây là một số hình ảnh về đoàn công tác.