16/10/2021

DN Anh tìm nhà sản xuất khuôn cho sản phẩm nhựa

Doanh nghiệp Anh tìm nhà sản xuất khuôn cho các sản phẩm nhựa.

1. Plastic Straight Injection Molding
2. Plastic Structural Foam Molding
3. Compression Molding in SMC/BMC (Sheet Molding Compound/Bulk Molding Compound)

Doanh nghiệp Anh cần tìm nhà sản xuất khuôn cho các sản phẩm nhựa. Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm mời gửi Company profile bằng tiếng Anh tới địa chỉ : [email protected],gov.vn.

Nguồn: VNXK, Thương vụ Việt Nam tại Vương quốc Anh

 

Trả lời