06/01/2022

Công ty TUNAS SENTOSA (Indonesia) tìm mua thép hợp kim

Đại diện của TUNAS SENTOSA tại Đài Loan thay mặt PT. WAMA BAJA INDO MAKMUR(Indonesia) liên hệ với Thương vụ, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đề nghị giới thiệu doanh nghiệp cung ứng thép hợp kim để nhập khẩu về Indonesia.

(Trích thư ngỏ của TUNAS SENTOSA) 

Theo đó, sản phẩm mà TUNAS SENTOSA cần mua thép hợp kim cán nóng ( HOT DIP ZINC ALLOY STEEL) với tổng số lượng cần mua dự kiến là 250 tấn với cảng đến là Tanjung Priok (Indonesia).

Chi tiết về các điều khoản hợp tác do hai Bên trực tiếp trao đổi.

Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung ứng mặt hàng trên xin gửi thông tin giới thiệu về năng lực, kèm danh thiếp của cán bộ bán hàng cho Thương vụ theo phương thức sau:

 

Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc

Vietnam Economic Cultural Office in Taipei- Comnercial Division

Add: 3F. – 1, No.101 Songjiang Road, Zhongshan District, Taipei 10486, Taiwan.

Tel: +886 -2- 25036840

Fax: +886 -2- 25036842

Email: [email protected]

Nguồn: XNXK, Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc

Trả lời