04/07/2017

Công ty Samsung Electronics Vietnam tìm đối tác cung cấp phụ kiện

Samsung Electronics đã phát triển thành một công ty công nghệ thông tin toàn cầu, quản lý trên 200 công ty trực thuộc trên toàn thế giới. Samsung sản xuất và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng, nâng cao sự tiện lợi và tạo điều kiện cho lối sống thông minh hơn cho khách hàng của mình trên toàn thế giới.

Công ty Samsung Electronics Vietnam đang có nhu cầu tìm kiếm đối tác cung cấp một số phụ theo theo danh mục dưới đây (download file MRO Items Information for Souring Fair_230617)

No. MRO Items
1 Polishing tool
2 Tape foam
3 Cleaning clothes, gloves, wiper, mask
4 CNC tools
5 JIG

Doanh nghiệp quan tâm, vui lòng liên hệ với Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam.

Phòng 704, tòa nhà Bộ Công Thương, 23 phố Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: 04 3936 9593; Fax: 04 3825 3417

Người liên hệ: Mr. Dương Danh Tại (Tel: 0944 359 988; Email: [email protected])