26/10/2022

Công ty Nhật Bản cần tìm nhà máy tại Việt Nam để sản xuất kính bơi

Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản giới thiệu Công ty chuyên kinh doanh mặt hàng thể thao bán tại nước này.

Hiện tại Công ty đang mong muốn tìm kiếm nhà máy tại Việt Nam có khả năng sản xuất kính bơi để nhập về bán tại Nhật Bản. Trước mắt, họ sẽ cung cấp các khuôn mẫu, nguyên liệu từ Nhật sang để sản xuất tại Việt Nam.

Công ty, nhà máy của Việt Nam có khả năng sản xuất được mặt hàng kính bơi như trên, liên hệ tới Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản:

Email: jp@moit.gov.vn / taducminh@yahoo.com

Tel: +81-3-3466-3315

Trả lời