29/03/2023

Công ty Hoa Kỳ cần tìm đối tác Việt Nam sản xuất các ổ khoá cửa

Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ cần tìm đối tác Việt Nam sản xuất các ổ khoá cửa.

Doanh nghiệp/độc giả quan tâm, liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ theo email dieptn@vntousa.org để được hỗ trợ thêm thông tin.

Nguồn: Vietnamexport, Thương vụ VN tại Hoa Kỳ

Trả lời