18/01/2022

Công ty Hoa Kỳ cần nhập khẩu các sản phẩm cơ khí

Công ty Hoa Kỳ cần nhập khẩu các sản phẩm cơ khí gồm: chốt làm chặt (fasteners), ốc vít (crews) và những sản phẩm cơ khí tương tự. Mẫu và yêu cầu về sản phẩm gửi kèm theo.

Công ty Hoa Kỳ cần nhập khẩu các sản phẩm cơ khí gồm: chốt làm chặt (fasteners), ốc vít (crews) và những sản phẩm cơ khí tương tự. Mẫu và yêu cầu về sản phẩm gửi kèm theo.

Các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm, đề nghị gửi thông tin, hồ sơ giới thiệu về doanh nghiệp và sản phẩm bằng tiếng Anh tới:

Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại New York (Vietrade New York)

580 Fifth Ave, Suite 425, NY 10036, USA

Tel: 212 868 2686/212 868 2688

Email: vietradeny@vietrade-newyork.org; vietrade-newyork@vietrade.gov.vn

FILE đính kèm: LOAD tại đây

Nguồn: VNXK, Văn phòng XTTM Việt Nam tại New York

Trả lời