07/05/2022

Công ty FRIBURG (Đài Loan) tìm đối tác cung ứng dụng cụ vệ sinh điều hòa

FRIBURG (Đài Loan) liên hệ với Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đề nghị giới thiệu doanh nghiệp gia công sản phẩm nhựa làm sạch điều hòa Việt Nam để nhập khẩu về Đài Loan

(Hình mẫu do đối tác cung cấp)

Theo đó, sản phẩm mà đối tác cần nhập khẩu là chổi nhựa – dụng cụ làm sạch điều hòa. Trên cơ sở năng lực sản xuất của phía Việt Nam, đối tác sẽ cung cấp thông tin chi tiết về khuôn mẫu và các thông số kỹ thuật yêu cầu liên quan.

Một số hình ảnh tham khảo của sản phẩm như phụ lục đính kèm.

Chi tiết về yêu cầu hàng hóa và các điều kiện mua – bán do hai Bên doanh nghiệp trực tiếp đàm phán.

Doanh nghiệp Việt Nam có thể cung ứng sản phẩm trên, xin gửi thông tin giới thiệu về năng lực, kèm danh thiếp của cán bộ bán hàng cho Thương vụ theo phương thức sau:

Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc

Vietnam Economic Cultural Office in Taipei- Comnercial Division

Add: 3F. – 1, No.101 Songjiang Road, Zhongshan District, Taipei 10486, Taiwan.

Tel: +886 -2- 25036840

Fax: +886 -2- 25036842

Email: tw@moit.gov.vn

Một số ảnh sản phẩm yêu cầu

Nguồn: VNXK

Trả lời